ἐμαστίγου:

μαστιγόω;μαστιγῶ;μαστιγῶact ind imperf 3rd sg