ἐλευθερίας:

ἐλευθερίαfem acc pl; fem gen sg
ἐλευθέριοςfem acc pl; fem gen sg