ἐλευθερίαν:

ἐλευθερίαfem acc sg
ἐλευθέριοςfem acc sg