ἐκαινούργησε:

καινουργέω;καινουργῶ;καινουργῶact ind aor 3rd sg