ἐγκεκορδυλημένος:

ἐγκορδυλέω;ἐγκορδυλῶ;ἐγκορδυλῶmid-pass part perf masc nom sg