ἐγκεκαλυμμένοι:

ἐγκαλύπτωmid-pass part perf masc nom/voc pl