ἐξάρχουσι:

ἐξάρχωact part pres neut dat pl; act part pres masc dat pl; act ind pres 3rd pl
ἐξάρχωνmasc dat pl