ἔμπνους:

ἔμπνοοςmasc/fem nom pl; masc/fem nom/voc sg