δυστοκούσαις:

δυστοκέω;δυστοκῶ;δυστοκῶact part pres fem dat pl