δυνάμεις:

δύναμιςfem nom/acc/voc pl; fem nom/voc pl