δύσεις:

δύωact ind fut 2nd sg
δύσιςfem nom/acc/voc pl; fem nom/voc pl