δουλείας:

δουλείαfem acc pl; fem gen sg
δούλειοςfem acc pl; fem gen sg