διορίζον:

διορίζωact part pres neut nom/acc/voc sg