διέξεισιν:

διέξειμιact ind pres 3rd sg
διέξειμιact ind pres 3rd pl