διατελέσας:

διατελέω;διατελῶact part aor masc nom/voc sg