διαθέσεις:

διάθεσιςfem nom/acc/voc pl; fem nom/voc pl