διαγράψαντος:

διαγράφωact part aor masc/neut gen sg