διαφόρων:

διάφορονneut gen pl
διάφοροςmasc/fem/neut gen pl