δεξιωσάμενον:

δεξιόομαι;δεξιοῦμαι;δεξιοῦμαι;δεξιοῦμαι;δεξιοῦμαιmid part aor masc acc sg; mid part aor neut nom/acc/voc sg