ξύλα:

ξύληfem nom/acc/voc dual
ξύλονneut nom/acc/voc pl