ξεινήϊον:

ξεινήιονneut nom/acc/voc sg
ξεινήιοςneut nom/acc/voc sg; masc/fem acc sg