βουλόμενοι:

βούλομαιmid-pass part pres masc nom/voc pl