βιώσεται:

βιόω;βιῶ;βιῶ;βιῶ;βιῶmid ind fut 3rd sg
βιώσκομαιmid ind fut 3rd sg