βιώσαντα:

βιόω;βιῶ;βιῶ;βιῶ;βιῶact part aor masc acc sg; act part aor neut nom/acc/voc pl
βιώσκομαιact part aor masc acc sg; act part aor neut nom/acc/voc pl