βασιλικήν:

βασιλικήfem acc sg
βασιλικόςfem acc sg