αὐξητικόν:

αὐξητικόςneut nom/acc/voc sg; masc acc sg
αὐξητικόνneut nom/acc/voc sg