αἰσχρά:

αἰσχρόςneut nom/acc/voc pl; fem nom/acc/voc dual; fem nom/voc sg