αἰσθητικῶν:

αἰσθητικόςfem gen pl; masc/neut gen pl