ἀρρητουργοῖς:

ἀρρητουργέω;ἀρρητουργῶ;ἀρρητουργῶact opt pres 2nd sg
ἀρρητουργόςmasc dat pl