ἀπορητικόν:

ἀπορητικόςneut nom/acc/voc sg; masc acc sg