ἀπολογία:

ἀπολογίαfem nom/acc/voc dual; fem nom/voc sg