ἀναγκαῖα:

ἀναγκαῖονneut nom/acc/voc pl
ἀναγκαῖοςneut nom/acc/voc pl