ἀναφέρων:

ἀναφέρωact part pres masc nom sg; act part pres masc voc sg