ἀμβροσίαις:

ἀμβροσίαfem dat pl
ἀμβρόσιοςfem dat pl