ἀλόγων:

ἄλογοςmasc/fem/neut gen pl
ἄλογονneut gen pl