ἀλλόφυλον:

ἀλλόφυλοςneut nom/acc/voc sg; masc/fem acc sg