ἀκρώρεια:

ἀκρώρειοςneut nom/acc/voc pl
ἀκρώρειαfem nom/voc sg