ἀκροπόλει:

ἀκρόπολιςfem dat sg; fem nom/acc/voc dual