ἀκούοντες:

ἀκούωact part pres masc nom/voc pl; act part pres masc acc pl