ἀκούομεν:

ἀκούωact ind imperf 1st pl; act ind pres 1st pl