ἀκολουθεῖ:

ἀκολουθέω;ἀκολουθῶ;ἀκολουθῶact ind pres 3rd sg; mid-pass ind pres 2nd sg