ἀκόλουθον:

ἀκόλουθοςneut nom/acc/voc sg; masc/fem acc sg