ἀκόλαστον:

ἀκόλαστοςneut nom/acc/voc sg; masc/fem acc sg