ἀγώνων:

ἄγωνοςmasc/fem/neut gen pl
ἀγώνmasc gen pl