ἀγαθούς:

βέλτιστοςmasc acc pl
ἀγαθόςmasc acc pl
ἀρείωνmasc acc pl
ἄριστοςmasc acc pl
φέρτατοςmasc acc pl
λωίωνmasc acc pl
κρείσσωνmasc acc pl
βέλτεροςmasc acc pl
ἀμείνωνmasc acc pl
βελτίωνmasc acc pl