ἀγαθῆι:

βέλτιστοςfem dat sg
ἀγαθόςfem dat sg
ἀρείωνfem dat sg
ἄριστοςfem dat sg
φέρτατοςfem dat sg
λωίωνfem dat sg
κρείσσωνfem dat sg
βέλτεροςfem dat sg
ἀμείνωνfem dat sg
βελτίωνfem dat sg