ἀδιάφορον:

ἀδιάφοροςneut nom/acc/voc sg; masc/fem acc sg