ἁλώσει:

ἁλίσκομαιmid ind fut 2nd sg
ἅλωσιςfem dat sg; fem nom/acc/voc dual