Χείρων:

κακόςmasc/fem nom sg comp
Χείρωνmasc nom/voc sg
χείρωνmasc/fem nom sg comp