Τυρρηνοί:

Τυρρηνόςmasc nom/voc pl
Τυρρηνικόςmasc nom/voc pl